Me Union Bank

Duhet te jeni te punesuar me sigurime per me shume se 3 muaj!
Dokumentat qe duhen Jane:
1. Karte Identiteti ose Pashaport
2. Vertetim Pune & Bank Statement
3. Libreze Dritash OSE Certifikate Familjare


Me Iute Credit

Duhet te jeni te punesuar me sigurime per me shume se 1 muaj!
Dokumentat qe duhen Jane:
1. Karte Identiteti ose Pashaport